In deze rubriek vindt u informatie over:

- de taak van de advocaat

- het ereloon en de kosten van de advocaat

- de juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand.