Eerstelijnsbijstand

 

Elke maandag van 15 u tot 17 u 30' verstrekt een advocaat van de balie te Ieper volgens een beurtrol juridische eerstelijnsbijstand in het justitiehuis gelegen te Ieper, Ter Waarde 50.

 

In het kader van deze juridische eerstelijnsbijstand kan de advocaat u een eenvoudig advies geven of u in complexere zaken doorverwijzen naar een advocaat, het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand of een gespecialiseerde instantie.

 

Indien u beroep wenst te doen op deze juridische eerstelijnsbijstand, dient u telefonisch een afspraak te maken met het justitiehuis (057/22.71.70).