Balie

 

De balie of orde van advocaten groepeert alle advocaten die in een bepaald gerechtelijk arrondissement hun beroep uitoefenen.

De balie van Ieper bestond in 2016 exact 65 jaar en telde toen 76 advocaten.

In 2018 werd er besloten te fusioneren met de balies Brugge, Kortrijk en Veurne tot de Balie West-Vlaanderen. 

U kun aldaar terecht voor verdere informatie (www.baliewestvlaanderen.be).

 

 

    

 

 
 

Afbeeldingen