Stafhouder

 

De balie wordt geleid door de stafhouder.

 

De stafhouder staat in voor de dagelijkse leiding van de balie en vertegenwoordigt de balie in contacten met de magistratuur, de overheid en andere balies. De stafhouder bemiddelt bij eventuele geschillen tussen advocaten onderling, tussen cliënten en advocaten en tussen rechtbanken en advocaten. Hij onderzoekt eventuele klachten tegen advocaten en kan indien nodig een tuchtprocedure opstarten.

 

De stafhouder vertegenwoordigt ook de plaatselijke balie bij de Orde van Vlaamse Balies, die de 14 Nederlandstalige balies van België groepeert.

 

De algemene vergadering van de advocaten van de balie verkiest jaarlijks de stafhouder. Het is echter een traditie dat de verkozen stafhouder zich ook kandidaat stelt voor een tweede termijn van een jaar en op deze wijze twee jaar aan het hoofd van de balie staat.

 

Sedert september 2016 is mr. Inge SAMOY Stafhouder van de Ieperse balie.