Raad van de orde

 

De raad van de orde is het bestuursorgaan van de orde van advocaten.

 

De raad van de orde van de Ieperse balie bestaat uit 9 leden die jaarlijks worden verkozen en wordt voorgezeten door de stafhouder. Binnen de raad worden een secretaris en een penningmeester aangeduid.

 

De raad beslist over het toelaten of weigeren van de advocaten of stagiairs die hun beroep in het arrondissement wensen uit te oefenen en hun opname vragen op het tableau of op de lijst van de stagiairs.

 

De raad beheert de financiën van de balie, organiseert de stage, taxeert de erelonen van advocaten in geval van betwisting en waakt over de grondbeginselen van het beroep. Hij organiseert ook het Bureau voor juridische bijstand dat - volledig of gedeeltelijk kosteloos - advocaten kan toewijzen aan minderbedeelden, alsook andere gemeenschappelijke diensten voor de plaatselijke advocaten, zoals een bibliotheek, verzekeringen, enz...

 

Sedert september 2016 bestaat de Ieperse raad van de orde uit stafhouder mr. Inge SAMOY  secretaris mr. Sabine WULLUS, penningmeester mr. Dimitri VANDENBROUCKE en de leden mr. Francis VER ELST, mr. Jan VANDENBRAEMBUSSCHE, mr. Marc SNICK,  mr. Sophie GRUWEZ, mr. Alain VANRYCKEGHEM  en mr. Tine VERBEKE.

 

 
 

Afbeeldingen