Conf. jonge balie

 

De conferentie van de jonge balie heeft tot doel:

 

- de relaties van de balie naar buiten toe te verzorgen door tweejaarlijks de plechtige openingszitting van het gerechtelijk jaar te organiseren;

- de professionele bekwaamheid en de deontologische vorming te bevorderen, onder meer door het organiseren van periodieke studieavonden die erkend zijn in het kader van de permanente vorming;

- de confraternaliteit te stimuleren tussen de leden van de balie, onder meer door het organiseren van activiteiten buiten de beroepssfeer;

- de advocaten-stagiairs te begeleiden en hun integratie in de schoot van de balie te helpen bevorderen;

- de public-relations van de Ieperse balie te verzorgen.

 

Het bestuur van de conferentie bestaat uit minstens 6 en maximaal 8 leden, waaronder een voorzitter, een past-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een P.R.-verantwoordelijke en een vertegenwoordiger van de stagiairs.  Het bestuur wordt verkozen door alle advocaten gelijktijdig met de verkiezing van de raad van de orde.   De vertegenwoordiger van de stagiairs wordt gekozen door en onder de advocaten-stagiairs.  Tijdens het gerechtelijk jaar 2017-2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

 

- voorzitter: mr. Olivier Cattrysse

- past-voorzitter: mr. Tina Houtman

- secretaris: mr. Marie-Helene Debaere

- penningmeester: mr. Magali Mullebrouck

- P.R.-verantwoordelijke: mr. Delphine Vandaele

- lid :  mr. Lien Crembez-Dambre

- vertegenwoordiger van de stagiairs: mr. Jana Hindryckx